Εξαρτήματα για δίκτυα αποχέτευσης

Σωλήνες και εξαρτήματα PVC για ύδρευση και αποχέτευση

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΟΡΟΗΣ 6Χ10 ΑΠΛΟΣ

 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΟΡΟΗΣ 6Χ10 SUPER

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΟΡΟΗΣ 6Χ10 UNIFAS


ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΓΙΟ


ΗΜΙΤΑΦ ΚΑΘΕΤΟ


ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΓΙΟ


ΗΜΙΤΑΦ ΚΑΘΕΤΟ


ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ 900


ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ 450


ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΓΙΑ 900


ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΓΙΑ 450


ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΙΣΙΟ


 

ΜΕΤΕΤΡΟΠΗ 


 

ΜΕΤΕΤΡΟΠΗ 


 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ (Ψ)