Επισκευαστικά υλικά Isomat

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

EPOMAX-STUCCO

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ιδανικός για στοκαρίσματα επιφανειών. Χρησιμοποιείται επίσης για τη συγκόλληση σκυροδέματος, σιδήρου, πέτρας, ξύλου κλπ, για την αποκατάσταση βλαβών στο σκυρόδεμα και τις τσιμεντοκονίες.

Διαβάστε περισσότερα: EPOMAX-STUCCO

EPOMAX-EK

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, για συγκόλληση σκυροδέματος και σιδήρου, για επισκευές σκυροδέματος, για σφράγιση αρμών, για σφράγιση ρωγμών.

Διαβάστε περισσότερα: EPOMAX-EK

EPOMAX-L20

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm.

Διαβάστε περισσότερα: EPOMAX-L20

EPOMAX-L10

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος ευρούς 0,5-3,0 mm.

Διαβάστε περισσότερα: EPOMAX-L10

DUREBOND

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους >3,0 mm - Γέφυρα πρόσφυσης

Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό.

Διαβάστε περισσότερα: DUREBOND

EPOMAX-CMT

Θιξοτροπική εποξειδική επίστρωση 3 συστατικών

Θιξοτροπική επίστρωση τοίχου και δαπέδου 3 συστατικών, με βάση το τσιμέντο και εποξειδικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την επισκευή, επιπέδωση και εξομάλυνση τοίχων και δαπέδων από σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα: EPOMAX-CMT

EPOMAX-MT

Χυτό εποξειδικό κονίαμα, υψηλών αντοχών τριών συστατικών

Χυτό, μη συρρικνούμενο εποξειδικό κονίαμα 3 συστατικών. Αποτελείται από εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών και χαλαζιακή άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση.

Διαβάστε περισσότερα: EPOMAX-MT

EPOMAX-ANCHOR

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις

Συγκολλητικό υλικό 2 συστατικών μεθακρυλικής πολυεστερικής βάσης. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο. Κατάλληλο για την αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα: EPOMAX-ANCHOR