Βελτιωτικά σκυροδέματος - κονιαμάτων Isomat

Πρόσμικτα κονιαμάτων βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους

PLASTIPROOF

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α - Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, ASTM C-494 Τύπος A). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα.

Διαβάστε περισσότερα: PLASTIPROOF

BEVETOL-RD

Επιβραδυντής και υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος - υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D και G). Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα: BEVETOL-RD

BEVETOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D & G). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο.

Διαβάστε περισσότερα: BEVETOL-SPL

REOTOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, F). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο N/T κατά την παρασκευή του σκυροδέματος.

Διαβάστε περισσότερα: REOTOL-SPL

ADIUM 110

Ευρείας χρήσης υπερρευστοποιητής σκυροδέματος νέας γενιάς

Υγρό πρόσμικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής σκυροδέματος. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 20% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. 

Διαβάστε περισσότερα: ADIUM 110

ADIUM 130

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για μεταφερόμενο σκυρόδεμα

Υγρό πρόσμικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής σκυροδέματος. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 20% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος.

Διαβάστε περισσότερα: ADIUM 130

ADIUM 150

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος

Υγρό πρόσμικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής σκυροδέματος. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 30% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος.

Διαβάστε περισσότερα: ADIUM 150

BEVETOL-VZ

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος B). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου κατεργασίας και των ιδιοτήτων του.

Διαβάστε περισσότερα: BEVETOL-VZ

RETADOL

Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές ιδιότητες (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος D). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος.

Διαβάστε περισσότερα: RETADOL

ADINOL-RAPID

Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης - Αντιπαγετικό σκυροδέματος

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος ευρείας χρήσης - αντιπαγετικό σκυροδέματος. Επιταχύνει την πήξη του σκυροδέματος όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Διαβάστε περισσότερα: ADINOL-RAPID