Βελτιωτικά σκυροδέματος - κονιαμάτων Isomat

Πρόσμικτα κονιαμάτων βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους

ISOCURE

Αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος

Υδατικό διάλυμα παραφινικής βάσης που προστατεύει το νωπό σκυροδέμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης. 

Διαβάστε περισσότερα: ISOCURE

ISOCURE-A

Ακρυλική αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος

Υδατικό διάλυμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, που προστατεύει το νωπό σκυροδέμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης.

Διαβάστε περισσότερα: ISOCURE-A