Ορυκτοί Αρμόστοκοι Kerakoll

Κόλες για πλακίδια και αρμόστοκους πλακιδίων

Fugabella® Eco 2-12

Ορυκτός αρμόστοκος φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός

Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 12 mm, ιδανικός για το GreenBuilding.

Διαβάστε περισσότερα: Fugabella® Eco 2-12

Fugabella® Eco Porcelana 0-8

Ορυκτός αρμόστοκος σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5

Ορυκτός αρμόστοκος φιλικός προς το περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 8 mm, ιδανικός για το GreenBuilding.

Διαβάστε περισσότερα: Fugabella® Eco Porcelana 0-8

Fugabella® Eco 2-20

Ορυκτός αρμόστοκος σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5

Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με κανονική πήξη και ταχεία σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 20 mm, ιδανικός για το GreenBuilding

Διαβάστε περισσότερα: Fugabella® Eco 2-20

Fugabella® Eco Flex

Ορυκτός αρμόστοκος φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός

Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με ταχεία πήξη και σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 12 mm, ιδανικός για το GreenBuilding.

Διαβάστε περισσότερα: Fugabella® Eco Flex

Fugabella® Eco Scuba

Ορυκτός αρμόστοκος φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός

Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 5 mm, ιδανικός για το GreenBuilding.

Διαβάστε περισσότερα: Fugabella® Eco Scuba

Fugabella® Eco Marmi

Ορυκτός αρμόστοκος φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός

Ορυκτός αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον, φυσικά βακτηριοστατικός και μυκητοστατικός σταθεροποιημένος με καθαρή φυσική άσβεστο NHL 5, με ταχεία πήξη και σκλήρυνση, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι και 5 mm, ιδανικός για το GreenBuilding.

Διαβάστε περισσότερα: Fugabella® Eco Marmi

Fugaflex Eco

Υδατοδιαλυτός ελαστικοποιητής για ορυκτούς αρμόστοκους κανονικής και ταχείας πήξης

Υδατοδιαλυτός ελαστικοποιητής φιλικός προς το περιβάλλον, για ορυκτούς αρμόστοκους κανονικής και ταχείας πήξης, ιδανικός για το GreenBuilding.

Διαβάστε περισσότερα: Fugaflex Eco

Delta Plus Eco

Απορρυπαντικό υδατοδιαλυτό οξύ φιλικό προς το περιβάλλον

Απορρυπαντικό υδατοδιαλυτό οξύ φιλικό προς το περιβάλλον, για τον καθαρισμό επικαθίσεων τσιμέντου ή ασβέστη, αλατούχων ή ασβεστούχων ιζημάτων, ιδανικό για το GreenBuilding.

Διαβάστε περισσότερα: Delta Plus Eco