Επισκευαστικά υλικά Novamix

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

Περιγραφή
Το SC 100 είναι σκόνη που αποτελείται από τσιμέντο υψηλής αντοχής, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικές συνθετικές ρητίνες και αδιαβροχοποιητικά πρόσμικτα σε ξηρά μορφή.
Κατά την ανάμιξή του με νερό γίνεται ένας ρευστός πολτός που απλώνεται εύκολα με βούρτσα ή σπάτουλα, με υψηλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα και τσιμεντόλιθους σε απορροφητικές επιφάνειες που θέλουμε να στεγανοποιήσουμε.

Χρήση - Εφαρμογές
Το SC 100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση σε:
• Επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων, ακόμη και υπό ελαφρά αρνητική πίεση (0,5atm).
• Εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους υπογείων.
• Οριζόντιες επιφάνειες κάτω από πλακοστρώσεις.
• Εσωτερική στεγάνωση υπογείων.
• Κολυμβητήρια και δεξαμενές που θα καλυφθούν με κεραμικά πλακίδια.
• Φρεάτια ανελκυστήρων.
• Υπόγειες διαβάσεις.
• Αρδευτικά κανάλια.
• Τοιχία θεμελιώσεων.

Καθαρισμός
Εργαλεία, δοχεία και πλακίδια καθαρίζονται με νερό όσο το SC 100 είναι ακόμα νωπό. Όταν πήξει το SC 100, ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
To SC 100 παραμένει αναλοίωτο για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό χώρο προστατευμένη από την υγρασία και την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Συσκευασία
Χ ά ρ τ ινοι σάκοι των 25Kg σε παλέτες 1250Kg.

τεχνικό φυλλάδιο