Επισκευαστικά υλικά Novamix

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

Περιγραφή
To SC ELASTIC είναι κονίαμα ενός συστατικού που αποτελείται από μίγμα τσιμέντων υψηλής αντοχής, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας και ειδικών ελαστικοποιητικών και στεγανοποιητικών προσθέτων που όταν αναμιχθεί μόνο με νερό εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες με ρολό, επίπεδη βούρτσα ή επίπεδη μεταλλική σπάτουλα. Όταν το στρώμα του SC ELASTIC στεγνώσει, δημιουργεί μία ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη από το νερό, με δυνατότητα κάλυψης ρηγματώσεων έως 0,75mm. Η μεμβράνη του SC ELASTIC συνεργάζεται άριστα με κόλλες πλακιδίων βάσεως τσιμέντου.

Χρήση - Εφαρμογές
Το SC ELASTIC είναι κατάλληλο για στεγανώσεις:
• Ταρατσών με ή χωρίς επίστρωση πλακιδίων.
• Μπαλκονιών σε συνδυασμό με κεραμικά πλακίδια.
• Υγρών χώρων όπως ντουζιέρες, μπάνια, εξωτερικά δάπεδα πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, κονιαμάτων PLANOCOLOR CEMENT ή PLANOCOLOR GRANIT.
• Πισίνες κολύμβησης σε συνδυασμό με κεραμικά πλακίδια ή κονιάματα PLANOCOLOR GRANIT.
• Δεξαμενές νερού.
• Τούνελ, γέφυρες, σιλό σκυροδέματος, στεγανοποίηση και προστασία τοίχων σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με το έδαφος (θεμελιώσεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες).
• Στεγανοποίηση δωμάτων και ταρατσών σε μη βατές επιφάνειες καθώς επίσης και σε βατές επιφάνειες που θα δεχθούν επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς λίθους.

Συσκευασία
Χάρτινοι σάκοι 20kg σε παλέτες 1100kg και σε πλαστικά δοχεία των 5kg.

Αποθήκευση
Το SC ELASTIC παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό χώρο, προστατευμένη απο υγρασία, παγετό και την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Καθαρισμός
Εξαιτίας της αυξημένης πρόσφυσης του SC ELASTIC ακόμα και σε μέταλλα συνιστάται να πλένετε τα εργαλεία με νερό
πριν το κονίαμα αρχίσει να πήζει. Μετά την πήξη ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση του SC ELASTIC είναι 1,2kg/m2 ανά mm πάχους / πέρασμα ανάλογα και με την ιδιοσύσταση του μίγματος που εφαρμόζουμε. Για την αποτελεσματικότητα της στεγανωτικής κονίας SC ELASTIC απαιτούνται το λιγότερο δύο χέρια επάλειψης. Το ελάχιστο συνολικό πάχος των 2mm θα πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε, ενώ για μεγαλύτερο πάχος δεν υπάρχουν όρια και καθορίζεται απο την αναμενόμενη πίεση του νερού (απέναντι πίνακας).

τεχνικό φυλλάδιο