Επισκευαστικά υλικά Novamix

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

Περιγραφή
Το SC FAST είναι γκρι σκόνη που αποτελείται απο τσιμέντα υπερ ταχείας πήξεως και αντοχής που όταν αναμιχθεί με νερό δημιουργεί ένα θιξοτροπικό πολτό με άμεση πήξη και σκλήρυνση ακόμη και με ύπαρξη νερού υπο πίεση. Εξαιτίας της ειδικής του σύνθεσης το SC FAST σφραγίζει ακαριαία διαρροές σε επιφάνειες σκυροδέματος πριν την εφαρμογή εύκαμπτων τσιμεντοειδών στεγανωτικών κονιαμάτων όπως το SC ELASTIC.

Χρήση - Εφαρμογές
Το SC FAST μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές στεγανοποίησης όπως:
• Εξωτερική σφράγιση διαρροών νερού σε δεξαμενές απο σκυρόδεμα όπως πισίνες, στέρνες, ζαρντινιέρες.
• Σφράγιση διαρροών σε υπόγεια, γκαράζ, υπόγειες διαβάσεις πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του SC ELASTIC.
• Αδιάβροχη σφράγιση ρωγμών ή οπών σκυροδέματος σε επιφάνειες που δεν έχουν ελαστικότητα.
• Ταχεία στεγανοποίηση σε υπόγεια με αστοχίες ή παραλείψεις απο τη σκυροδέτηση (πχ ξεχασμένα τρυπόξυλα, φουρκέτες κ.α.) καθώς και σε φρεάτια ανελκυστήρων ή αποχετεύσης.
• Στεγανή διαμόρφωση γωνιών σε δεξαμενές πριν την εφαρμογή του SC ELASTIC ή του SC 200 EL.

Κατανάλωση
16Kg/m²/cm πάχους.

Καθαρισμός
Εργαλεία και δοχεία μπορούν να καθαριστούν όσο το κονίαμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση
Το SC FAST παραμένει αναλοίωτο για τουλάχιστον 6 μήνες σε
ξηρό, δροσερό και

 

τεχνικό φυλλάδιο