Επισκευαστικά υλικά Novamix

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

Περιγραφή
Το NOVAFER είναι ένα κονίαμα ενός συστατικού βασισμένο σε πολυμερή σε μορφή σκόνης, τσιμεντοειδή συνδετικά, ειδικές ρητίνες και αντισκωριακά πρόσθετα. Εφαρμόζεται στις ράβδους σιδηροπλισμού για να εμποδίσει το σχηματισμό σκουριάς σε εργασίες επισκευών φέροντα οργανισμού. Όταν η σκόνη NOVAFER αναμιχθεί με το νερό προκύπτει ένα μίγμα εύκολο στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας πινέλο ή επίπεδη βούρτσα. Το NOVAFER έχει υψηλή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, τον παγετό και τα άλατα, μειώνει την διεισδυτικότητα στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και σχηματίζει, όταν ολοκληρωθεί η ωρίμανσή του, μία ανθεκτική αλλά ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια.

Χρήση - Εφαρμογές
Το NOVAFER προστατεύει από τη δημιουργία σκουριάς και επαναφέρει το αλκαλικό περιβάλλον στις ράβδους σιδηροπλισμού κατά την επισκευή του σκυροδέματος με μη συρρικνούμενα κονιάματα όπως το RC 340 ή με συνήθη τσιμεντοκονιάματα που όμως είναι τροποποιημένα με γαλακτώματα συνθετικών ρητινών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπόγειες και υπέργειες κατασκευές για:
• Αντισκωριακή προστασία ράβδων σιδηροπλισμού σκυροδέματος.
• Συγκολλητικό αριάνι για κονιάματα επισκευών ή για συγκόλληση νέου σε παλαιό σκυρόδεμα χωρίς μονολιθική συγκόλληση.

Κατανάλωση
Περίπου 200gr ανά τρέχον μέτρο ράβδου με διάμετρο 14mm όταν το εφαρμοζόμενο στρώμα έχει πάχος 2mm.

Συσκευασία
Το NOVAFER διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 2kg.

Κατανάλωση
Περίπου 200gr ανά τρέχον μέτρο ράβδου με διάμετρο 14mm όταν το εφαρμοζόμενο στρώμα έχει πάχος 2mm.

 

τεχνικό φυλλάδιο