Επισκευαστικά υλικά Novamix

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

Περιγραφή
Θιξοτροπικό ινοοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα μη συρρικνούμενο για επισκευή φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πάχος 3 - 40mm. Συνιστάται επίσης για επιδιορθώσεις και σε σκυρόδεμα σε πισίνες, πλήρωση οπών σε τσιμεντοκονιάματα και εν γένει δομικές επισκευές.

Κατανάλωση: 18kg/m2/cm πάχους.

Χρώμα: γκρι.

Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25kg σε παλέτα 1250kg και πλαστικοί σάκοι 5kg σε παλέτα 800kg.

 

τεχνικό φυλλάδιο