Παρελκόμενα προϊόντα ξηράς δόμησης

Ξηρά Δόμηση

Επεξεργασία επιφάνειας

Αρμολόγηση γυψοσανίδων
Φινίρισμα γυψοσανίδων
Αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων
Φινίρισμα τσιμεντοσανίδων
Αστάρια
Στεγανωτικά

Τυποποιημένα προφίλ

Μεταλλικά προφίλ Knauf
Μεταλλικά προφίλ Amfil
Ενισχυμένοι ορθοστάτες Knauf
Μεταλλικά προφίλ εξωτερικών τοιχοποιιών Aquaprofil
Ηχομονωτικοί ορθοστάτες
Γωνιόκρανα γυψοσανίδας
PVC προφίλ εξωτερικών τοιχοποιιών
Προφίλ αλουμινίου για ενσωμάτωση ταινίας LED

Επεξεργασμένα προφίλ

Καμπυλωμένοι οδηγοί
Εύκαμπτα προφίλ Knaufixy

Ταινίες σφραγίσματος

Ηχομονωτικές ταινείες
Ταινίες αρμολόγησης γυψοσανίδων
Ταινίες αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων
Ταινείες και προφίλ αρμολόγησης Betoboard

Αναρτήσεις και στερέωση

Αναρτήσεις οροφών
Βίδες γυψοσανίδας
Εκτονούμενα βύσματα
Βίδες τσιμεντοσανίδας

Συνδετήρες

Συνδετήρες
Συνδετήρες Knauf Multi
Εξαρτήματα

Ειδικά εξαρτήματα

Σκελετός και αναρτήσεις επισκέψιμων οροφών
Αναρτήσεις ειδών υγιεινής
Ηλεκτρολογικά κουτιά
Παρελκόμενα ακτινοπροστασίας
Παρελκόμενα LaVita

Θυρίδες επίσκεψης

Μεταλλικές θυρίδες
Θυρίδες γυψοσανίδας ECO
Θυρίδες γυψοσανίδας Alu-Top Revo
Θυρίδες γυψοσανίδας πυράντοχες
Θυρίδες γυψοσανίδας αεροστεγής

Εργαλεία

Διαμόρφωση μεταλλικού σκελετού
Επεξεργασία και εφαρμογή δομικών πλακών
Εφαρμογή έτοιμων σοβάδων και Thermoprosopsis
Στοκάρισμα και φινίρισμα επιφανειών

Παρελκόμενα προϊόντα ξηράς δόμησης

ενεργειακή αναβάθμιση

πατητή τσιμεντοκονία