Υλικά θερμομόνωσης Dow

Θερμομονωτικές πλάκες -  Εξηλασμένη Πολυστερίνη - Διογκωμένη Πολυστερίνη

SHAPEMATE GREC-A

Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα

H λύση της Dow για τη θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα είναι το SHAPEMATE™ GREC-A.
Το SHAPEMATE™ GREC-A είναι σκληρή θερμομονωτική πλάκα αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να ενισχυθεί η πρόσφυσή της στο σκυρόδεμα ή τα επιχρίσματα τσιμέντου.

Διαβάστε περισσότερα: SHAPEMATE GREC-A

WALLMATE™ CW SL-A

Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο

To WALLMATE™ CW SL-A, εκτός του καλύτερου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, παρέχει μακροχρόνια αντίσταση στην υδροαπορροφητικότητα, καθιστώντας το το ιδανικότερο υλικό για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σε σχέση με άλλα υλικά.

Διαβάστε περισσότερα: WALLMATE™ CW SL-A

STYROFOAM IB-SL & STYROFOAM ΕΤΙCS

Eξωτερική Θερμομόνωση κάθετων στοιχείων και πυλωτής

Με το STYROFOAM™ IB-SL (και σε συνδυασμό με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS**) ή με το STYROFOAM ΕΤΙCS, επιτυγχάνεται η ολική θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, παρεμποδίζοντας τη δημιουργία θερμικών γεφυρών, άρα και μούχλας.

Διαβάστε περισσότερα: STYROFOAM IB-SL & STYROFOAM ΕΤΙCS

ROOFMATE SL-A

Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος

Το σύστημα ανεστραμμένης θερμομόνωσης δώματος είναι ιδανικό για τη θερμομόνωση δωμάτων βαριάς κατασκευής και προσφέρει ένα ανθεκτικό και αισθητικά άρτιο τελείωμα για δώματα όπου προβλέπεται βατότητα για συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα: ROOFMATE SL-A

DOMAMATE™ EC-A

Θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών

Η θερμομόνωση της στέγης αποτελεί μία απαραίτητη προϋπόθεση θερμικής άνεσης των ατόμων που δραστηριοποιούνται κάτω από αυτή. Η ορθολογική προσέγγιση του προβλήματος, αποτελεί ποιοτικό παράγοντα για κάθε οικοδομή.

Διαβάστε περισσότερα: DOMAMATE™ EC-A

STYROFOAM

Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων

STYROFOAM™ είναι η μπλε αφρώδης θερμομόνωση από εξηλασμένο πολυστυρένιο της Dow. Η διαδικασία εξέλασης δίνει στο STYROFOAM τη χαρακτηριστική δομή κλειστών κυψελίδων και βασικές φυσικές ιδιότητες.

Διαβάστε περισσότερα: STYROFOAM