Βελτιωτικά σκυροδέματος - κονιαμάτων Durostick

Πρόσμικτα κονιαμάτων βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ίνες πολυπροπυλενίου (PP) DUROFIBRE αποτελούν ενισχυτικό πρόσθετο του σκυροδέματος, των τσιμεντοκονιαμάτων και των ασβεστοκονιαμάτων. Η προσθήκη τους δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο λειτουργεί ως οπλισμός που εμποδίζει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (cracking) κατά την ξήρανση.

Οι ίνες στο σκυρόδεμα βελτιώνουν την αντοχή του σε κρούση και επιφανειακή τριβή, τη συνοχή κατά τη διάστρωση και συνδυάζονται άριστα με τα ακρυλικά γαλακτώματα και τους ρευστοποιητές της DUROSTICK. Επίσης, δεν προσβάλλονται από αλκάλια, οξέα και βάσεις και η προσθήκη τους, κατά την ομογενοποίηση του σκυροδέματος, δε φθείρει τα τοιχώματα των μηχανημάτων παραγωγής και άντλησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η προσθήκη ινών DUROFIBRE 12 mm είναι απαραίτητη σε εφαρμογές όπως:

Σε εκτοξευόμενο ή απλό σκυρόδεμα, με μέγεθος κόκκου αδρανών μεγαλύτερο των 10 mm, προστίθενται επί τόπου στο εργοτάξιο μέσα στο βαρέλι ανάμειξης, προσδίδοντας καλύτερη συνεκτικότητα, χωρίς όμως να μειώνεται η εργασιμότητα του μείγματος. Συντελεί στη μείωση της αναπήδησης (απώλεια υλικού) και των φυσαλίδων και βοηθά στη δημιουργία παχύτερων στρώσεων. Οι ίνες DUROFIBRE είναι απαραίτητες για εφαρμογές σε στέγες που πρόκειται να καλυφθούν με κεραμίδια.

Σε βασικό σοβά πρώτης στρώσης, προστίθενται κατά τη διάρκεια της ομογενοποίησης, αποτρέποντας τις αποκολλήσεις σοβάδων, ακόμη και εκείνων χωρίς πλέγμα, από δονήσεις σκαπτικών μηχανημάτων που εργάζονται σε γειτονικά οικόπεδα ή από ελαφρές σεισμικές δονήσεις.

Σε λάσπη κτισίματος, προστίθενται σε παραδοσιακή ή τυποποιημένη λάσπη κτισίματος για τοιχοποιία από τούβλα ή τσιμεντόλιθους, αυξάνοντας τις αντοχές της και αποτρέποντας το cracking από την πίεση και τις δονήσεις.

Σε τσιμεντοκονίες και βιομηχανικά δάπεδα, η προσθήκη τους δεν εμποδίζει την εργασιμότητα και την πλαστικότητα, αυξάνει τις αντοχές τους και μειώνει την απόμειξη και το διαχωρισμό.

Η προσθήκη ινών DUROFIBRE 6 mm εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα εάν τα αδρανή είναι μικρότερα των 10 mm και κυρίως σε λεπτές στρώσεις τυποποιημένων ή παραδοσιακών τσιμεντοκονιαμάτων.

ΧΡΗΣΗ
Προσθέτουμε τις ίνες DUROFIBRE κατά τη διάρκεια ανάδευσης των κονιαμάτων και ανακατεύουμε για τουλάχιστον 5 λεπτά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το σακουλάκι ή την ετικέτα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Από 900-1.200 gr/m3, ανάλογα με την απαίτηση του οπλισμού

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρούνται σε σκιερούς χώρους για πολλά χρόνια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο: 20 σακουλάκια των 900 gr για ίνες 6 mm
Χαρτοκιβώτιο: 20 σακουλάκια των 900 gr για ίνες 12 mm

τεχνικό φυλλάδιο