Βελτιωτικά σκυροδέματος - κονιαμάτων Durostick

Πρόσμικτα κονιαμάτων βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υγρό πρόσθετο, έτοιμο προς χρήση, το οποίο προσδίδει ρευστότητα στο σκυρόδεμα και σε κάθε τύπο τσιμεντοκονίας με παράλληλη στεγανοποίηση της σκληρυμένης μάζας.

Ανάλογα με την απαίτηση, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί:

Α) Ως μειωτής νερού

Μειώνει την απαίτηση του σκυροδέματος σε νερό τουλάχιστον κατά 10%, με αποτέλεσμα την αποφυγή ρηγματώσεων στη φάση της ωρίμανσης, την αύξηση των τελικών μηχανικών αντοχών καθώς και τη μεγαλύτερη στεγανότητα σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα.

Β) Ως ρευστοποιητής

Στο ίδιο ποσοστό νερού με το συμβατικό σκυρόδεμα επιτυγχάνεται βελτίωση της αντλησιμότητας, εξασφαλίζοντας τέλειο φινίρισμα των επιφανειών. Είναι συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου Portland. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 934-2: Τ2, Τ9 χαρακτηρίζεται ως μειωτής νερού-ρευστοποιητής και ως στεγανωτικό μάζας, ενώ σύμφωνα με το ΣΚ-308, ASTM C-494:, ανήκει στον τύπο Α: μειωτής νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠροστίθεται στη μάζα του σκυροδέματος για θεμέλια, υπόγεια, δάπεδα και κολώνες. Επίσης δημιουργεί στεγανό σκυρόδεμα για την κατασκευή δεξαμενών, τσιμεντοσωλήνων, αρδευτικών καναλιών, γεφυρών, φραγμάτων, τούνελ, πισίνων, κολυμβητηρίων και συνιστάται για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα. Επιτυγχάνει στεγανές τσιμεντοκονίες και είναι απαραίτητο για δύσκολα και με πυκνό οπλισμό σημεία σκυροδέματος, όπου η δόνηση δεν είναι εύκολη.

ΧΡΗΣΗ
Η ποσότητα του DUROSTICK D-34 υπολογίζεται με βάση το ποσοστό του τσιμέντου που εμπεριέχεται στο σκυρόδεμα και κυμαίνεται μεταξύ 0,3-0,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ενδεικτικές δοσολογίες σκυροδέματος:
C16/20: (270 kg τσιμέντο/m³): 0,80-1,35 kg D-34/m³ σκυροδέματος
C25/30: (350 kg τσιμέντο/m³): 1,00-1,75 kg D-34/m³ σκυροδέματος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται για 18 μήνες σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των +4 °C. Σε περίπτωση που το υλικό παγώσει, συνιστάται η θέρμανσή του έως τους +20 °C και η ανάδευσή του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1 kg
Δοχείο 5 kg & 20 kg
Βαρέλι 180 kg

τεχνικό φυλλάδιο