Βελτιωτικά σκυροδέματος - κονιαμάτων Durostick

Πρόσμικτα κονιαμάτων βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρυλική ρητίνη, υψηλής συμπύκνωσης, η οποία προστιθέμενη στα τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα ενισχύει τις ιδιότητές τους:

• Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα.

• Βελτιώνει την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την εργασιμότητα.

• Μειώνει τη συρρίκνωση, αποτρέποντας τριχοειδείς ρωγμές (εικ. 1).

 Αυξάνει τις αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια.

 Είναι ανθεκτική στην αλκαλικότητα τσιμέντου - ασβέστη.

 Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά τη σκλήρυνση της μάζας των κονιαμάτων.

• Αυξάνει τις αντοχές των κονιαμάτων σε οξέα, άλατα, λάδια, πετρελαιοειδή.

 Αποτρέπει την αποσάθρωση σοβάδων από την υγρασία και το χιόνι.

• Μειώνει την απαίτηση νερού στα κονιάματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΜΑΖΑΣ

Σε επισκευές μπετόν: Παρασκευή κονιαμάτων από άμμο ποταμίσια, θαλάσσης ή λατομείου ή ειδικών τυποποιημένων λεπτών ή μη κονιαμάτων, για κάθε περίπτωση (αραίωση DUROSTOP:νερό = 1:2).

Σε νέους σοβάδες ή σε παλιούς προς επισκευή: Βελτιώνει τις ιδιότητες τόσο των παραδοσιακών όσο και των τυποποιημένων σοβάδων. (αραίωση DUROSTOP:νερό = 1:3 έως 1:4).

Απαραίτητο συμπλήρωμα στον «πεταχτό» σοβά: Eξασφαλίζει την πρόσφυση με μονωτικά υλικά, π.χ. DOW, FIBRAN κ.ά. (αραίωση DUROSTOP : νερό = 1:2).

Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης: Bελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή, την ελαστικότητα και τη στεγανότητα (αραίωση DUROSTOP:νερό = 1:3).

Σε αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων - μαρμάρων: Bελτιώνει τη στεγανότητά τους και αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα (αραίωση DUROSTOP:νερό = 1:2-1:3).

Για συγκόλληση παλιού με νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα: Bελτιώνει τις παχύρρευστες συνδετικές στρώσεις (αραίωσηDUROSTOP:νερό = 1:1).

Σε λάσπη κτισίματος: Δημιουργεί ελαστικό δέσιμο μεταξύ των κόκκων του κονιάματος, αποτρέποντας τη δημιουργία ρηγματώσεων (cracking) από δονήσεις σκαπτικών μηχανημάτων εργαζόμενων σε γειτονικούς χώρους ή από ελαφρές σεισμικές δονήσεις (αραίωση DUROSTOP:νερό = 1:3).

Σε επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα: Aυξάνει την ελαστικότητα και τις μηχανικές αντοχές (αραίωση DUROSTOP:νερό = 1:3).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ

Aποτρέπει το σκόνισμα και προσδίδει αντιτριβικές ιδιότητες, ψεκάζοντας στο νωπό σκυρόδεμα, χωρίς αραίωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ Ή ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ

Για επιφανειακή σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών από σοβά ή μπετόν.

ΧΡΗΣΗ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Ανάλογα με την εφαρμογή, οι επιφάνειες να είναι ελαφρώς διαβρεγμένες και καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια ξυλοτύπων, χρώματα κ.λπ.

2. Εφαρμογή

Ανακινούμε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα, ανάλογα με την εφαρμογή, στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων. Η προσθήκη 20 lt DUROSTOP σε 40 ή 100 lt καθαρού νερού αποτρέπει τη δημιουργία λαθών κατά την παρασκευή κονιαμάτων σε μπετονιέρα. Για μικρές ποσότητες κονιαμάτων, αδειάζουμε το υλικό απευθείας στην μπετονιέρα ή σε δοχείο, μαζί με καθαρό νερό, σε αναλογία DUROSTOP:νερό = 1:2-1:5, ανακατεύοντας για 10 λεπτά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό μετά τη χρήση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Μην αφήνετε το υλικό εκτεθειμένο σε θερμοκρασία μικρότερη των +5 °C. Εάν παγώσει, μεταφέρετέ το σε πιο ζεστό περιβάλλον.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δοχείο 5 lt, 10 lt, 20 lt

τεχνικό φυλλάδιο