Βελτιωτικά σκυροδέματος - κονιαμάτων Durostick

Πρόσμικτα κονιαμάτων βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας, άοσμη, φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον. Όταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα, ενισχύει τις ιδιότητές τους, όπως:

 Αυξάνει την πρόσφυση στο υπόστρωμα έως και 50%.

 Προσδίδει ελαστικότητα, στεγανότητα και εργασιμότητα.

• Μειώνει τη συρρίκνωση, αποτρέποντας τριχοειδείς ρωγμές.

 Αυξάνει τις αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια έως και 60%.

 Είναι ανθεκτική στην αλκαλικότητα του τσιμέντου και του ασβέστη.

• Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά τη σκλήρυνση της μάζας των κονιαμάτων.

 Αποτρέπει την αποσάθρωση σοβάδων από την υγρασία και το χιόνι.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK RESIN POWDER προστίθεται:

Α) Στο τσιμέντο σε ποσότητα 500 gr έως 1000 gr ανά 25 kg, ανάλογα με το βαθμό αντοχής που απαιτεί η εφαρμογή.

Β) Στα τυποποιημένα έτοιμα κονιάματα προστίθεται για βελτίωση των ιδιοτήτων τους σε ποσότητα 250 gr έως 1000 gr ανά 25 kg προϊόντος, ανάλογα την επιθυμητή βελτίωση.

• Σε επισκευές μπετόν: Παρασκευή κονιαμάτων από άμμο ποταμίσια, θαλάσσης ή λατομείου ή ειδικών τυποποιημένων λεπτών ή μη κονιαμάτων, για κάθε περίπτωση (1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).

• Σε νέους σοβάδες ή σε παλιούς προς επισκευή: Βελτιώνει τις ιδιότητες τόσο των παραδοσιακών όσο και των τυποποιημένων σοβάδων (500 gr έως 1000 gr RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου, 250 gr ανά 25 kg τυποποιημένου προϊόντος).

• Απαραίτητο συμπλήρωμα στον «πεταχτό» σοβά: Εξασφαλίζει την πρόσφυση σε μονωτικά υλικά, π.χ. DOW, FIBRAN κ.λπ. (1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).

• Σε συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης: Βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή, την ελαστικότητα και τη στεγανότητα (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).

• Σε αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων - μαρμάρων: Βελτιώνει τη στεγανότητά τους και αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα (εικ. 5) (250 gr RESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).

• Για συγκόλληση παλιού με νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα: Βελτιώνει τις παχύρρευστες συνδετικές στρώσεις (2 kgRESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).

• Ισχυρά δάπεδα: μείωση του πάχους της τσιμεντοκονίας όπου απαιτείται με προσθήκη (2 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).

• Ισχυρές τσιμεντοκονίες και λάσπες κτισίματος: Η προσθήκη 1 kg RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου αυξάνει τις μηχανικές αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια.

• Σε λάσπη κτισίματος: Δημιουργεί ελαστικό δέσιμο μεταξύ των κόκκων του κονιάματος, αποτρέποντας τη δημιουργία ρηγματώσεων (cracking) από δονήσεις σκαπτικών μηχανημάτων εργαζόμενων σε γειτονικούς χώρους ή από ελαφρές σεισμικές δονήσεις (500 gr έως 1000 gr RESIN POWDER ανά 25 kg τσιμέντου).

• Σε επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμεντοκονιάματα: Αυξάνει την ελαστικότητα και τις μηχανικές αντοχές (250 grRESIN POWDER ανά 25 kg προϊόντος).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ

• Ως προεπάλειψη δαπέδων: Αποτρέπει το σκόνισμα και δημιουργεί αντιτριβικές ιδιότητες, ψεκάζοντας στο νωπό σκυρόδεμα (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ

• Για επιφανειακή σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών από σοβά ή μπετόν: ψεκάζοντας ή επιστρώνοντας (1 kgRESIN POWDER ανά 2 lt νερού).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΑΣΤΑΡΙ

• για την πρόσφυση μεταξύ εξηλασμένης πολυστερίνης και γυψοσοβάδων (1 kg RESIN POWDER ανά 2 lt νερού).

ΧΡΗΣΗ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Ανάλογα με την εφαρμογή, οι επιφάνειες να είναι ελαφρώς διαβρεγμένες και καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια ξυλοτύπων, χρώματα κ.λπ. 

2. Εφαρμογή

Ανακατεύουμε το RESIN POWDER με καθαρό νερό σε δοχείο με δράπανο χαμηλών στροφών ή σε μπετονιέρα, ανάλογα με την εφαρμογή, για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το υπόλοιπο κονίαμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό μετά τη χρήση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα την εφαρμογή

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Πλαστικό δοχείο με δοσομετρητή που περιέχει: 12 σακουλάκια 1 kg
Πλαστικό δοχείο με δοσομετρητή που περιέχει: 6 σακουλάκια 1 kg

τεχνικό φυλλάδιο