Επισκευαστικά υλικά Sintecno

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

MICROBETON BS-40 Injection

Ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα (τσιμεντένεμα σταθερού όγκου)

Έτοιμο, ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα (τσιμεντένεμα σταθερού όγκου), 1-συστατικού, υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας.

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON BS-40 Injection

MICROBETON BS-40/ RS Injection

Ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα (τσιμεντένεμα), ανθεκτκό σε θειικά

Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 1-συστατικού, υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, ανθεκτικό σε θειικά.

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON BS-40/ RS Injection