Επισκευαστικά υλικά Sintecno

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

MICROBETON BS-37

1-συστ., έτοιμο, επισκευαστικό κονίαμα αποκατάστασης, για επισκευές σκυροδέματος

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών και γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α.

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON BS-37

MICROBETON BS-37/ RS

Ετοιμο επισκευαστικό κονίαμα αποκ/σης, για επισκευή σκυροδέματος

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών και γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α.

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON BS-37/ RS

MICROBETON RAPIDO FIX

Επισκευαστικό κονίαμα αποκατάστασης, για ταχύτατες επισκευές

Έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με δυνατότητα ταχείας σκλήρυνσης και ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών. 

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON RAPIDO FIX

MICROBETON FLASH TIXO

Επισκευαστικό κονίαμα αποκατάστασης, για ταχύτατες επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με υπερταχεία σκλήρυνση και γρήγορη ανάπτυξη υψηλών μηχανικών αντοχών.

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON FLASH TIXO

SPEED CRETE RED Line

Επισκευαστικό κονίαμα αποκατάστασης, για ταχύτατες επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, σταθερού όγκου, 1-συστατικού, ταχείας πήξης και ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών.

Διαβάστε περισσότερα: SPEED CRETE RED Line

MICROCEM 315

Ετοιμο, λεπτόκοκκο κονίαμα, για σφράγιση πορώδους, φινίρισμα & εξομάλυνση 

Έτοιμο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος, τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, υψηλής θιξοτροπίας.

Διαβάστε περισσότερα: MICROCEM 315

TECNORASO CT 10

Ετοιμο, λεπτόκοκκο κονίαμα, για σφράγιση, φινίρισμα & εξομάλυνση επιφανειών

Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία.

Διαβάστε περισσότερα: TECNORASO CT 10

TECNORASO CT 11

Ετοιμο, λεπτόκοκκο κονίαμα, για σφράγιση, φινίρισμα & εξομάλυνση επιφανειών

Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία.

Διαβάστε περισσότερα: TECNORASO CT 11

SPEED CRETE BLUE Line

Ετοιμο, επισκευαστικό κονίαμα αποκατάστασης, για ταχύτατες επισκευές υποβρυχίως

Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, ταχείας πήξης και ανάπτυξης υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών.

Διαβάστε περισσότερα: SPEED CRETE BLUE Line