Επισκευαστικά υλικά Sintecno

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

MuCis BS-38

Επισκευαστικό κονίαμα με διαχεόμενο αναστολέα, για γρήγορες σχετικά επισκευές σκυροδέματος

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών.

Διαβάστε περισσότερα: MuCis BS-38

MuCis BS-39

Επισκευαστικό κονίαμα με διαχεόμενο αναστολέα, για γρήγορες σχετικά επισκευές σκυροδέματος

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, χονδρόκοκκο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. 

Διαβάστε περισσότερα: MuCis BS-39

MuCis BS-38 FINISH

Λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος και σφράγισης πορώδους, με διαχεόμενο αναστολέα

Ινοπλισμένο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος, υψηλής θιξοτροπίας, 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. 

Διαβάστε περισσότερα: MuCis BS-38 FINISH