Επισκευαστικά υλικά Sintecno

Επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος

MICROBETON BS-91 Ancora

Χυτό, μη συρρικνούμενο κονίαμα (grout mortar), για αγκυρώσεις & χυτεύσεις ακριβείας

Χυτό, μη συρρικνούμενο, έτοιμο κονίαμα (grouting mortar) υψηλών αντοχών , 1-συστατικού. Κατάλληλο, για αγκυρώσεις μεταλλικών στοιχείων, για πακτώσεις ακριβείας, για διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων. 

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON BS-91 Ancora

MICROBETON FLASH-10

Χυτό επισκευαστικό κονίαμα, για ταχύτατες επισκευές σκυροδέματος & αγκυρώσεις

Χυτό, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας πήξης και σκλήρυνσης, για ταχύτατες επισκευές και αποκαταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος.

Διαβάστε περισσότερα: MICROBETON FLASH-10

SPEED CRETE GREEN Line

Χυτό επισκευαστικό κονίαμα αποκατάστασης, για ταχύτατες επισκευές δαπέδων

Έτοιμο επισκευαστικό, άοπλο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας πήξης και σκλήρυνσης, για ταχείες επισκευές και αποκαταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος και επιδιόρθωσης βιομηχανικών δαπέδων.

Διαβάστε περισσότερα: SPEED CRETE GREEN Line