Υλικά στεγάνωσης - στεγανοποίησης της Isomat

Στεγανωτικά Tαρατσών - Στεγανωτικά Υπογείων και Δεξαμενών - Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών - Στεγανωτικές Μεμβράνες Στεγών - Αποστραγγιστικές Mεμβράνες

AQUAMAT

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

Eπαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048.

Διαβάστε περισσότερα: AQUAMAT

AQUAMAT-MONOELASTIC

Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα, ενός συστατικού, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες).

Διαβάστε περισσότερα: AQUAMAT-MONOELASTIC

AQUAMAT-MONOFLEX

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα, ενός συστατικού, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). 

Διαβάστε περισσότερα: AQUAMAT-MONOFLEX

AQUAMAT-FLEX

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Όπως το AQUAMAT, επιπλέον δε, καταλληλότερο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές. 

Διαβάστε περισσότερα: AQUAMAT-FLEX

AQUAMAT-ELASTIC

Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β).

Διαβάστε περισσότερα: AQUAMAT-ELASTIC

AQUAMAT-PENETRATE

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα κρυσταλλικής δράσης

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Διεισδύει στη δομή του σκυροδέματος και το στεγανοποιεί. Παραμένει μόνιμα ενεργό, προστατεύοντας συνεχώς την κατασκευή από την παρουσία νερού.

Διαβάστε περισσότερα: AQUAMAT-PENETRATE

AQUAFIX

Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο

Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο. Σταματάει ακαριαία τις διαρροές του νερού. 

Διαβάστε περισσότερα: AQUAFIX

FIX-RAPID

Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις

Τσιμεντο ταχείας πήξης. Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κλπ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα: FIX-RAPID

DUROPRIMER-SG

Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για δάπεδα σκυροδέματος επιβαρυμένα με έλαια

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που οι εποξειδικές επιστρώσεις του συστήματος DUROFLOOR πρόκειται να εφαρμοστούν σε δάπεδα σκυροδέματος επιβαρυμένα με έλαια.

Διαβάστε περισσότερα: DUROPRIMER-SG

AQUAMAT ADMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστίθεται κατά την παρασκευή του σκυροδέματος σχηματίζοντας αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα: AQUAMAT ADMIX