Υλικά στεγάνωσης - στεγανοποίησης της Isomat

Στεγανωτικά Tαρατσών - Στεγανωτικά Υπογείων και Δεξαμενών - Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών - Στεγανωτικές Μεμβράνες Στεγών - Αποστραγγιστικές Mεμβράνες

DELTA-MAXX

Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο σκίσιμο και επιτρέπει το ασφαλές βάδισμα πάνω σε αυτή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 

Διαβάστε περισσότερα: DELTA-MAXX

DELTA-FOL PVG

Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της στέγης. 

Διαβάστε περισσότερα: DELTA-FOL PVG

DELTA-FOL PVE

Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της στέγης, έχει ιδιαίτερα μεγάλες μηχανικές αντοχές

Διαβάστε περισσότερα: DELTA-FOL PVE

DELTA-VENT S

Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα.

Διαβάστε περισσότερα: DELTA-VENT S

DELTA-VENT N

Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα.

Διαβάστε περισσότερα: DELTA-VENT N

DRAGOFOL

Λευκή στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της στέγης, έχει μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Διαβάστε περισσότερα: DRAGOFOL

DELTA-FOL LP

Διαφανής στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της στέγης, έχει μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Διαβάστε περισσότερα: DELTA-FOL LP

DELTA-REFLEX

Στεγανωτική μεμβράνη στεγών - φράγμα υδρατμών

Μεμβράνη - φράγμα υδρατμών και αέρα. Τοποθετείται κάτω από τους αμείβοντες και τη θερμομόνωση για την προστασία των στοιχείων της στέγης από τη συμπύκνωση των υδρατμών.

Διαβάστε περισσότερα: DELTA-REFLEX

ROOF-TOP

Ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη στεγών

Ασφαλτική μεμβράνη για στεγάνωση στεγών, με πολυεστερικό οπλισμό και διπλή επικάλυψη διάτρητου φιλμ πολυαιθυλενίου.

Διαβάστε περισσότερα: ROOF-TOP

ISOMAT BUTYL TAPE ALU

Αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου

Αυτοκόλλητη βουτυλική σφραγιστική ταινία, με εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου. Χρησιμοποιείται κυρίως για στεγανοποίηση και σφράγιση σε στέγες και δώματα.

Διαβάστε περισσότερα: ISOMAT BUTYL TAPE ALU